Zoznam NKP v Žiline

Z Žilina Gallery Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Národné kultúrne pamiatky v Žiline

1 Immaculata Žilina, Mariánske nám., stred 1738 Barok

2 Stará radnica Žilina, Mariánske nám. 1 15. st. Eklekticizmus

3 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 2 17. st. Eklekticizmus

4 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 3 15. st. Eklekticizmus

5 Meštiansky dom – Lek. k Zl. orlu Žilina, Mariánske nám. 7 15. st. Renesancia, klasicizmus

6 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 8 15. st. Renesancia

7 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 9 14. st. Renesancia

8 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 10 14. st. Renes., barok

9 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 12 16. st. Renes., klasicizmus

10 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 14 Kon. 16. st. Novoklasicizmus

11 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 13 16. st. Renesancia

12 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 15 15. st. Renes., novoklas.

13 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 16 15. stor. Novoklasicizmus

14 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 17 Koniec 15. st. Renes., novoklas.

15 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 18 15. st. Renesancia

16 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 19 14.-15.st. Renes., barok, klasic.

17 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 20 14. – 15. st. Renes. neskorá

18 Meštiansky dom, Gazdov. spolok Žilina, Mariánske nám. 21 1928 Funkcionaliz.

19 Kláštor Jezuitov Žilina, Mariánske nám. 23 1743 Barok

20 Panský dom Žilina, Mariánske nám. 24 2. pol. 14. -15. st. Barok, klasicizmus

21 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 25 2. pol. 16. st. Barok

22 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 26 15-16. st. Renes., klasic.

23 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 28 17. st. Renes., klasic.

24 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 29 17. st. Renes. neskorá

25 Meštiansky dom Žilina, Mariánske nám. 30 Pol. 17. st. Renes., barok

26 Meštiansky dom, Mestský dom Žilina, Mariánske nám. 31 14. st. Renes. neskorá

27 Budova býv. banky Tatra Žilina, Mariánske nám. 32 14. st. Prestavba – novoklasiciz.

28 Folkmannov dom Žilina, roh Bottovej a Radnič. 16. st. Renes., klasic.

29 Meštiansky dom Žilina, Bottova 7 (Pernikárska) 15. – 16. st. Renes. – barok

30 Meštiansky dom Žilina, Bottova 9 Zač. 16. st. Renes.

31 Meštiansky dom, Pernikáreň Žilina, Bottova 11 1. pol. 16. st. Renes., klasicizmus

32 Makovického dom + pam. tabuľa Žilina, Bottova 13 – Horný val 15. st. Novoklasic., secesia

33 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 6 14. st. Renesancia, historizmus

34 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 2 - Farská ul. 14. – 15. st. Renes., klasicizmus

35 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 4 Kon. 13. - pol. 14. st. Renesancia

36 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 8 14. st. Renesancia

37 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 10 14. st. Renes., seces.

38 Finančný palác Žilina, Hodžova 11 1930-31 Funkcionaliz.

39 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 12 Koniec 15.st. Renes., klasic.

40 Meštiansky dom Žilina, Hodžova 16 – Dolný val 15. st. Renesancia

41 Bacherova vila,+ pam. tabuľa Žilina, Hodžova 20 19/20.st. Historizmus

42 Bytový dom, dnes Dexia Žilina, Hodžova – Na priek. – Dol. val 1911 Secesia

43 Bytový dom Žilina, Farská 3, roh s Dolným valom Po 1912 Secesia

44 Kostol Najv. trojice a zvonica Žilina, Horný val 1. pol. 15. st. Gotika

45 Bytový dom Žilina, Horný val 12 - Radničná Zač. 20. st. Secesia

46 Lombardiniho dom Žilina, Horný val 19 1. pol. 17. st. Renesancia, novoklasic.

47 Skalkov dom Žilina, Horný val 21 Pol. 17. st. Renes., novoklasic.

48 Lombardiniho dom Žilina, Horný val 23 Pol. 18. st. Barok, novoklas.

49 Meštiansky dom Žilina, Horný val 25 1. pol. 17. st. Barok, novoklasic.

50 Meštiansky dom Žilina, Horný val 27 2. pol. 17. st. Barok, secesia

51 Tržnica Žilina, Horný val - Zaymusova 1941-42 Funkcionalizmus

52 Dom umenia Fatra Žilina, roh Vurumovej a Jezuitskej 1920-25 Historizujúci-secesia

53 Meštiansky dom Žilina, roh Štúrova - Vurumova 16. st. Po prest. eklekticizmus

54 Živnostenský dom Žilina, Kálov 10 1909-11 Secesia

55 Synagóga Hurbanova 11 1928 Funkcionalizmus

56 Františkánsky kláštor Žilina, Hurbanova 12 - 14 1704-1730 Barok

57 Bývalé reálne gymnázium Žilina, Hurbanova 15 - Legion. 1910 - 1913 Secesia

58 Evanjelický kostol Žilina, Rázusova 2 1935-36 Funkcionalizmus

59 Kostol sv. Štefana s areálom Žilina, Závodská 11 Pol. 13. stor. Románsky, neskorý

60 Pomník s bustou MUDr. I. Hálka Žilina, areál Nemocnice s poliklinikou 1968

61 Cintorín sov. vojakov Žilina, Malý diel 1946-48

62 Hrob 32 umučených antifašistov Žilina, Chrasť 1949, 1964

63 Colnica Žilina, Celulózka 1763 Barok neskorý

64 kaplnka Žilina, Celulózka 1763 Barok neskorý

65 Arch. lokalita - mohylník Bánová, Dúbravy - Kalinové 9.st.

66 Kaštieľ Bánová, Nám. sv. Jábna Bosca 1.pol.19. st. Klasicizmus

67 Súsošie na stĺpe – sv. Florián, sv. Trojica Bánová, pred r. k. kostolom 1821 Klasicizmus

68 Hrad s areálom Budatín 13. st. Románsky, novorenesancia

69 Kaštieľ Bytčica, Dlhá 9 50. r. 19. st. Klasicizmus

70 Kaštieľ II. a park Bytčica, Dlhá 3 50. r. 18. st. Barok

71 Kostol sv. Imricha Bytčica, Hlavná 13 1884 Klasicizmus

72 Reliéfna pam. tabuľa R. Zaymusa Bytčica, Hlavná 4 1964

73 Kostol sv. Juraja Trnové 16. st. Renesancia

74 Arch. lokalita - hradisko Zástranie – Veľký Straník 769 m. n. m. Doba bronz.

75 Arch. lokalita – hradisko (refúgium) Závodie Doba laténska Neskúmané