Prezident Edvard Beneš v Žiline

Z Žilina Gallery Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prezident Edvard Beneš v Žiline (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

Spoznávame Žilinu (115. časť , 116. časť , 117. časť, 118. časť)


Prezident Edvard Beneš (1884 – 1948), v rámci štvortýždňového pobytu vo svojom letnom sídle v Topoľčiankach navštívil v roku 1936 spolu s manželkou Hanou, rodenou Vlčkovou (1885 – 1974), viaceré slovenské mestá a medzi nimi dňa 22. septembra aj Žilinu. Z dobových prameňov sa dozvedáme: „Pre tento účel bolo historické jadro mesta vymaľované, z okien viseli papierové ozdoby, na mnohých domoch i koberce a vlajky. Okrem toho sa mesto zbavilo rôznych nežiadúcich živlov raziou polície 19. septembra i nočnou raziou pred príchodom prezidenta.“ Prezidentský pár pricestoval z Trenčianskych Teplíc o pol desiatej zeleným autom, ktoré malo na chladiči kvetinový znak mesta Žiliny – dvojitý kríž. V ich sprievode bol krajinský prezident Jozef Országh a významní vojenskí a policajní predstavitelia. Slávnosť, na ktorú vydalo mesto pozvánky pre niekoľko stoviek účastníkov, sa začala na Štefánikovom námestí (dnes Nám. Andreja Hlinku). Tu bola vybudovaná menšia tribúna pred domami dr. Hofmanna a Ďurčanských (domy boli v roku 1975 po výstavbe OD Prior zbúrané). Prezidenta Beneša a jeho sprievod privítal za okresné zastupiteľstvo František Janák a za mesto vtedajší starosta Andrej Hvizdák. V slávnostnom príhovore starosta Andrej Hvizdák zdôraznil pokrok, ktorým prešlo Slovensko po roku 1918. Je iste zaujímavé, že to doložil nasledujúcim komentárom: „V blízkej dedine nachádzajúcej sa pri Kysuci na mieste, kde pred 30 rokmi dedinčania zlynčovali fotografa v presvedčení, že im fotoaparátom podpaľuje domy, dnes stojí budova novej školy.“ Dvaja starší Žilinčania ponúkli prezidentovi nielen chlieb a soľ, ale odovzdali mu aj historické kľúče o bývalej mestskej brány.


Prezident Edvard Beneš poďakoval za privítanie a predniesol po slovensky prejav o vzdelávaní, o hospodárskej a sociálnej politike štátu. Potom mu okresný náčelník Dr. Tibor Jesenský predstavil prednostov úradov a korporácií, poslancov, senátorov a členov zemského zastupiteľstva. Po slávnosti si doprial prezident menší odpočinok v apartmáne v budove vtedajšej radnice – dnes Prima banka na Ulici J. M. Hurbana. Na túto príležitosť si mesto požičalo od lekárnika Ferdinanda Grossmanna pohovka, ktorá sa zrekonštruovaná dodnes nachádza u lekárnikovej vnučky žijúcej vo Viedni. Návšteva pokračovala na Námestí slobody (dnešné Mariánske námestie), kde prezidenta privítali fanfárami z Libuše a začala sa vojenská slávnosť pri príležitosti pomenovania Pušieho pluku 41 menom Dr. Edvarda Beneša. Prezident vykonal prehliadku pluku a pritom pripol na jeho zástavu stuhy v štátnych farbách. Túto zástavu dostal pluk od mesta Žilina a po prijatí čestného názvu dňa 28. mája 1936 bola doplnená na rube o podpis prezidenta. Za pluk, ktorý pôsobil v Žiline od 1. Októbra 1920, vystupoval legionár plukovník pechoty Emanuel Ambrož, ktorý mu v tom čase velil. Predstavil pluk Dr. Edvarda Beneša, ktorého príslušníci sľúbili byť vzornými vojakmi republiky. Jeho záverečné slová: „Tak sľubujeme“ opakovali po ňom všetci nastúpení vojaci.


Prezident Beneš po prehliadke pluku vydal príkaz k nastúpenie na prípravu slávnostného pochodu a so sprievodom sa vrátil naspäť na radnicu, kde mu bolo podľa Rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 17. augusta 1936 odovzdané Čestné občianstvo mesta a dar – čestný výtlačok Žilinskej knihy na bezdrevnom papieri vydaný Šafárikovou učenou spoločnosťou. Autorom jej väzby bol umelecký knihár Jozef Morávek z Úval pri Prahe, ktorý ju vyzdobil nielen znakom mesta, ale na zadnej strane pridal i venovanie „Prezidentovi republiky dr. Edvardovi Benešovi“. Manželke pána prezidenta darovali zástupcovia Čičmian vyšívané stolové prestieranie. Prezident sa zároveň podpísal do Pamätnej knihy mesta Žilina. Vo svojom príhovore starosta mesta zdôrazil: „Mesto je trochu skúpe pri rozdávaní čestného občianstva, lebo dosiaľ za trvania tejto republiky uznalo učiniť tak len jediný raz, a to zvolením pána prezidenta Osloboditeľa T. G. Masaryka. A v tomto prípade Vás, pane prezidente.“ Fakt, že prezident Masaryk a Beneš sú čestnými občanmi Žiliny, prinášame našim verným čitateľom ako prví!. To si už pamätá len málo Žilinčanov a ešte menej vie, že ich občianstvo im ani nikdy nebolo odňaté. Vo svojej obhajobe pred Najvyšším súdom v roku 1947 Vojtech Tvrdý, bývalý starosta Žiliny (1938 – 1945) povedal, že „nedovolil Benešove čestné občianstvo zrušiť“. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo ho súd oslobodil. Pravdepodobne v neskorších rokoch sa na túto udalosť zabudlo, a tak dnes môžeme pripomenúť, že Edvard Beneš patrí do zoznamu čestných občanov nášho mesta, rovnako ako predchádzajúci Tomáš Garrique Masaryk.


Po prezidentovej návšteve radnice sa konala na Námestí Slobody slávnostná prehliadka útvarov novopomenovaného pluku. Po prehliadke usporiadal na počesť návštevy prezidenta Peší pluk 41 Dr. Edvarda Beneša slávnostný obed od 12. Do 14. Hodiny v hoteli v hoteli Grand. Zachovala sa nielen pozvánka, ale aj jedálny lístok z tejto významnej udalosti. Na obede sa zúčastnili členovia sprievodu prezidenta, predstavitelia žilinského pluku, okresný náčelník Dr. Tibor Jesenský, členovia okresného výboru, Andrej Hvizdák – starosta a všetci členovia žilinské obecného zastupiteľstva a rady, spolu 100 hostí. Po obede odišiel prezident Beneš na železničnú stanicu, kde sa s ním rozlúčila vojenská hudba a od cestoval do Považskej Bystrice.


Zdroj: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spoznávame Žilinu (115. časť), Prezident Edvard Beneš v Žiline (1. časť) . Žilinský večerník č. 27, str. 16, dňa 1. 7. 2014. Spracované z knižných a archívnych materiálov.

Zdroj: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spoznávame Žilinu (116. časť), Prezident Edvard Beneš v Žiline (2. časť) . Žilinský večerník č. 28, str. 20, dňa 8. 7. 2014. Spracované z knižných a archívnych materiálov.

Zdroj: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spoznávame Žilinu (117. časť), Prezident Edvard Beneš v Žiline (3. časť) . Žilinský večerník č. 29, str. 16, dňa 15. 7. 2014. Spracované z knižných a archívnych materiálov.

Zdroj: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spoznávame Žilinu (118. časť) Prezident Edvard Beneš v Žiline (4. časť) . Žilinský večerník č. 30, str. 16, dňa 22. 7. 2014. Spracované z knižných a archívnych dokumentov.