Ústie potoka Všivák do kanála — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

61/116

Ústie potoka Všivák do kanála

premietanie (slideshow)
Ústie potoka Všivák do kanála

Ústie potoka Všivák do kanála pri Bôrickej ceste (okolo bývalého amfiteátra)

Lávka č. 7 cez potok Všivák pri Bôrickej ceste
(Foto: 30. 4. 2021)

Lávka pre peších a cyklistov ponad potok Všivák na Bôrickej ceste. Číslovanie lávok je proti prúdu potoka.

Potok Všivák pramení južne od mesta, dlhý je asi 5 km a takmer po celej svojej dĺžke od juhu na sever preteká intravilánom mesta. Po celom svojom toku má len jeden pravostranný prítok na sídlisku Solinky z neďalekého lesoparku Chrasť. Takmer po celom toku mestom je uložený v kanáli. Odokrytý je len od ústia po sídlisko Solinky a na dvoch miestach na Bôriku. Na konci Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Bôrický park) vteká naposledy do kanála a ústí do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 177

[0] Komentárov

Pridať komentár