Všivák pred Bôrickou ulicou — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

60/116

Všivák pred Bôrickou ulicou

premietanie (slideshow)
Všivák pred Bôrickou ulicou

Potok Všivák pred zatrubnením na Bôrickej ulici

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Približne 16-tisíc eur stálo vybudovanie lávky pre peších cez potok Všivák na Bôrickej ceste. Projekt, ktorý samospráva realizovala v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom trvali približne 2,5 mesiaca. Spoločne s lávkou bolo na podnet Útvaru hlavného architekta mesta Žilina zrekonštruované jestvujúce zábradlie priepustu. (zdroj mesto Žilina)

Nevyčistené koryto potoka Všivák Bôrickou ulicou. Na tomto mieste vteká potok Všivák do potrubia pod zemou. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka zatrubnené aj v jeho okolí. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších. Od tohto miesta až po Park Ľudovíta Štúra (bývalý Sad mieru) je tok potoka vedený v potrubí.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1063

[0] Komentárov

Pridať komentár