Pri ihrisku a Slnečnicová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Pri ihrisku a Slnečnicová ulica

premietanie (slideshow)
Pri ihrisku a  Slnečnicová ulica

Pri ihrisku a Slnečnicová ulica v mestskej časti Trnové

Mapa s novými ulicami v mestskej časti Trnové od r. 2019

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Pri ihrisku – pomenovanie existujúcej príjazdovej cesty k areálu futbalového ihriska, ktorá odbočuje z Hornej Trnovskej ulice južným smerom,
Slnečnicová ulica – pomenovanie novo vznikajúcej ulice, ktorá odbočuje z Chotárnej ulice západným smerom.
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina – www.zilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 423

[0] Komentárov

Pridať komentár