Park svätého Juraja – mapa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Park svätého Juraja – mapa

premietanie (slideshow)
Park svätého Juraja – mapa

Park svätého Juraja v mestskej časti Trnové

Mapa s novým parkom v mestskej časti Trnové od r. 2019

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Park svätého Juraja – pomenovanie budúceho verejného priestranstva a parku, ktoré sa nachádza pri drevenom Kostole sv. Juraja na parcele C 1274/9 k.ú. Trnové, ktorá je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Trnové.
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina – www.zilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 899*599
Návštev 364

[0] Komentárov

Pridať komentár