Lávka ponad Mostnú ulicu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/12

Lávka ponad Mostnú ulicu

premietanie (slideshow)
Lávka ponad Mostnú ulicu

Lávka pre chodcov ponad Mostnú ulicu

Križovatka ciest I. triedy č. 60 a I. triedy č. 64 (Prievidza)
(Foto: 25. 7. 2018)

Lávka pre peších ponad Mostnú ulicu bola postavená cez mimoúrovňovú križovatku cesty I. triedy č. 60 (Mestský okruh číslo 1) a cesty I. triedy č. 64 (Prievidza). Lávka je postavená na prechod chodcov z Lichardovej na Rajeckú ulicu.
Úsek od križovatky Rondel po križovatku Košická, vrátane križovatky Nemocničná, s dĺžkou 3,5 km bol vybudovaný v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998.
S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 198

[0] Komentárov

Pridať komentár