Žilinský hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/22

Žilinský hrad

premietanie (slideshow)
Žilinský hrad

Žilinský hrad

Základy valcovitej obytnej veže hradu
(Foto: 6. 6. 2008)

Valcovitá veža uprostred archeologickej lokality pri archeologickom výskume. V rámci archeologického prieskumu v priestore za starou farou, neďaleko Katedrálneho kostola Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže, bol odkrytý 30. mája 2008 kruhový objekt (valcová veža) s vnútorným priemerom 8 metrov a hrúbkou múrov až tri metre. Predpokladá sa, že obytná veža bola vysoká 20 metrov s troma podlažiami. Našli sa tam aj ďalšie základy stavieb. Objav spôsobil veľký rozruch a archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedelo nájsť presné miesto. V minulosti sa predpokladalo, že pravdepodobne stál niekde na dnešnej terase, až napokon sa ustálilo, ale nepotvrdilo, že bol na mieste terajšieho farského (katedrálneho) kostola, kde sú zamurované dve studne. Predpoklad bol skoro správny, lebo lokalita hradu sa nachádza na terase a len niekoľko desiatok metrov od terajšieho katedrálneho (farského) kostola ku ktorému smeruje popod starú faru kamenný múr. Obytná veža Žilinského hradu je so svojimi rozmermi podobná veži na Budatínskom hrade. Historici budú musieť upresniť či hrad bol postavený skôr ako mesto alebo bol postavený zároveň s mestom. Pôvodná stará Žilina sa nachádzala v priestore pri Rajčanke pri Kostole sv. Štefana kráľa. Najstaršou listinou vzťahujúcou sa na Žilinu je listina z roku 1208, ktorú vydal nitriansky župan Tomáš, kde sa spomína Žilina ako zem Žilina (latinsky terra de Selinan. Vedúci výskumu je archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc, vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V tomto roku, keď si pripomíname 800 rokov od prvej písomnej zmienky o Žiline, dostalo mesto dar o ktorom sa mu ani nesnívalo. Takéto archeologické pamiatky sa vo svete konzervujú na večné veky pre ďalšie generácie. Ako to bude u nás v Žiline s touto vzácnou ojedinelou historickou pamiatkou si počkáme na rozhodnutie Mesta Žilina, Krajského pamiatkového úradu v Žiline a majiteľa pozemku.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4623

[0] Komentárov

Pridať komentár