Žilinský hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/22

Žilinský hrad

premietanie (slideshow)
Žilinský hrad

Žilinský hrad

Archeologická lokalita v historickej časti mesta
(Foto: 6. 6. 2008)

30. mája 2008 v rámci archeologického prieskumu v priestore za starou farou bola odkrytá valcová obytná veža s vnútorným priemerom 8 metrov a hrúbkou múrov až tri metre. Predpokladá sa, že obytná veža bola vysoká 20 metrov s troma podlažiami. Takéto veže v tomto období boli obytné, ale zároveň slúžili ako útočište pred nepriateľom. Na prvé poschodie sa vychádzalo rebríkom, a preto bývali takéto veže takmer nedobytné. Pri výskume sa našli aj ďalšie základy stavieb, ktoré nie sú upresnené do ktorého historického obdobia patria. Objav spôsobil veľký rozruch a archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedelo nájsť presné miesto. V minulosti sa predpokladalo, že pravdepodobne stál niekde na dnešnej terase, až napokon sa ustálilo, ale nepotvrdilo, že bol na mieste terajšieho farského (katedrálneho) kostola, kde sú zamurované dve studne. Predpoklad bol skoro správny, lebo lokalita hradu sa nachádza na terase a len niekoľko desiatok metrov od terajšieho katedrálneho (farského) kostola ku ktorému smeruje popod starú faru kamenný múr. Obytná veža Žilinského hradu je so svojimi rozmermi podobná veži na Budatínskom hrade. História Žilinského hradu siaha do druhej polovice 13. storočia, kedy bola písomne doložená. Najstaršou listinou vzťahujúcou sa na Žilinu je listina z roku 1208, ktorú vydal nitriansky župan Tomáš, kde sa spomína Žilina ako zem Žilina (latinsky terra de Selinan). Vedúci výskumu je archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc, vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4245

[0] Komentárov

Pridať komentár