Park Ľudovíta Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/43

Park Ľudovíta Štúra

premietanie (slideshow)
Park Ľudovíta Štúra

Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 6. 1. 2015)

Mestské zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 22. 10. 2012 sa uznieslo o pomenovaní parku v mestskej časti Bôrik na Park Ľudovíta Štúra. Park Ľudovíta Štúra je vymedzené priestranstvo ohraničené ulicami Tajovského, Bôrickou cestou a spojovacím chodníkom týchto ulíc popred penzión Kamélia. Toto verejné priestranstvo parku v minulosti nebolo pomenované oficiálnym názvom. V minulosti sa používal názov parku Sad mieru, ale medzi Žilinčanmi bol zaužívaný názov Bôrický park. Pomenovanie parku súvisí aj s umiestnením sochy veľkého slovenského národovca Ľudovíta Štúra, ktorá bola znovuosadená v tomto priestore 26. 10. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 22

[0] Komentárov

Pridať komentár