Park Ľudovíta Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/43

Park Ľudovíta Štúra

premietanie (slideshow)
Park Ľudovíta Štúra

Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 6. 1. 2015)

Park založil na bývalých pasienkoch "Svinské pažite" v roku 1941 mestský záhradník Josef Červinka južne od centra mesta. V päťdesiatich rokoch bola v parku aj obora, ale po roku 1960 začal park pustnúť. Po roku 1985 prešiel rekonštrukciou. Boli vybudované chodníky s pevným povrchom, pre deti hojdačky a pieskovisko. Park pretiahnutý tvar, je široký 100 m a dlhý 600 m. Zo západnej strany ohraničuje park frekventovaná Tajovského ulica a z východnej strany Bôrická cesta. Po východnom okraji preteká potok Všivák. Na južnej strane parku bol postavený spolu s parkom penzión s reštauráciou Kamélia podľa projektov opavského architekta Otta Reichnera. V tom čase manželka starostu mesta Vojtecha Tvrdého bola Kamila, rodená Kurhajcová.
V novembri 2010 na mieste starého ihriska bolo postavené nové ihrisko, ktoré je rozdelené na dve časti. Časť pre deti do 6 rokov je osadená 4 detskými prvkami a pieskoviskom. Časť pre deti od 6 rokov je osadená 5 detskými prvkami a lavičkami bez opierok. Ihriská sú oplotené.
V roku 2014 vybudovalo mesto Žilina v parku cvičebný komplex (workout park) pre aktívny oddych na čerstvom vzduchu. Prvý žilinský workout park tvorí niekoľko rôznych kovových hrázd na špeciálnom povrchu. Celkové náklady boli vo výške 25 755 €, na ktorých sa mesto podieľalo sumou 11 355 €. Finančnú hotovosť vo výške 7 850 € venovala žilinská spoločnosť DEXTRADE a zvyšných 6 550 € si žilinskí mládežníci zabezpečili sami.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 22. 10. 2012 sa uznieslo o pomenovaní parku v mestskej časti Bôrik na Park Ľudovíta Štúra. Park Ľudovíta Štúra je vymedzené priestranstvo ohraničené ulicami Tajovského, Bôrickou cestou a spojovacím chodníkom týchto ulíc popred penzión Kamélia. Toto verejné priestranstvo parku v minulosti nebolo pomenované oficiálnym názvom. V minulosti sa používal názov parku Sad mieru, ale medzi Žilinčanmi bol zaužívaný názov Bôrický park. Pomenovanie parku súvisí aj s umiestnením sochy veľkého slovenského národovca Ľudovíta Štúra, ktorá bola znovuosadená v tomto priestore 26. 10. 2012. V minulosti bol názov parku Sad mieru, ale medzi Žilinčanmi sa používal často názov Bôrický park.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 32

[0] Komentárov

Pridať komentár