Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

35/38

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Rozšírenie Sadu na Studničkách

Sad na Studničkách
(Foto: 16. 4. 2013)

História: Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.

Park vznikol za I. ČSR a mal viacero názvov, ktoré však nevystihovali jeho presnú polohu a boli len umelými a neprirodzenými názvami. Posledná úprava parku bola za primátora Ing. Jána Slotu, kedy boli vybudované nové lavičky, chodníky, sadová úprava a umiestnila sa tu jednoduchá fontána.
V Sade na Studničkách je postavený pamätník na počesť príslušníkom vojenských táborov nútených prác, známym ako „pétepáci". Na pamätníku je v hornej časti umiestený kruhový reliéf s podobizňou vojaka a pod ním je v polkruhu text: "VTNP - PTP". Na opracovanom kameni sú pod sebou vytesané názvy miest, kde boli umiestené tieto tábory a ďalšie texty. Pamätník bol odhalený v piatok 24. septembra 2010 o 10. h. Na odhalení pamätníka sa zúčastnili: predseda Slovenského zväzu VTNP - PTP Hviezdoslav Breburda, predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, generálny vikár Žilinskej diecézy Ladislav Stromček, predseda českého zväzu PTP Vladimír Lopaťuk, podpredsedníčka organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja Anna Fodorová, primátor Žiliny, zástupcovia ministerstva obrany a bývalí príslušníci VTNP - PTP.

V roku 2013 Mesto Žilina začalo práce s rozšírením Sadu na Studničkách. Medzi parkom a budovou mestského úradu sa nachádzal vodný zdroj a v minulosti aj rybníky, ktoré sú zaznamenané na mape žilinského chotára z roku 1747. Od roku 1957 bol vodný zdroj Studničky zachytený a čerpacia stanica dopĺňala dodávku vody najmä do stredu mesta. Od roku 1994 nie je vodný zdroj využívaný pre nevyhovujúcu kvalitu vody na pitné účely. Ochranné pásmo okolo vodného zdroja bude tvoriť súčasť rozšíreného Sadu na Studničkách. Cesta medzi Sadom na Studničkám a novým priestorom bude zrušená. Súčasný sad má 4200 metrov štvorcových a po jeho ucelení bude mať takmer 10 000 metrov štvorcových. Nová časť s pôvodnými drevinami sa malebne rozprestiera v miernom svahu pod mestským úradom. Po revitalizácii tohto priestoru bude zaujímavý priestor na oddych uprostred mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 247

[0] Komentárov

Pridať komentár