Klientske centrum Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/63

Klientske centrum Žilina

premietanie (slideshow)
Klientske centrum Žilina

Klientske centrum Žilina

Klientske administratívne miesto pre občana (KAMO) – budova Europalace Žilina
(Foto: 8. 8. 2017)

Klientske administratívne miesto pre občana, Ulica vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

V rámci zriaďovania klientskych centier na okresných úradoch je v štádiu prípravy a otvorenia i Klientske centrum Žilina. Do 27.10.2017 bude vykonávané fyzické sťahovanie výpočtovej techniky, písomností a zamestnancov do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina v budove EUROPALACE na adrese Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (sídlisko – Vlčince).
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa bude sťahovať prednosta okresného úradu a tieto odbory:
- organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na Ulici Janka Kráľa 4, Žilina,
- odbor školstva z budovy na Komenského ulici 35, Žilina,
- odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na Námestí M. R. Štefánika 896/1, Žilina,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na Predmestskej ulici 1613, Žilina,
- odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na Ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v budove na adrese Ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:
- odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,
- majetkovoprávny odbor,
- odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na Ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina.
V tejto súvislosti, s ohľadom na rozsah a zložitosť organizácie sťahovania a testovacej prevádzky, je predpoklad reálnych obmedzení bežnej činnosti pri jednotlivých odborov Okresného úradu Žilina. V niektorých prípadoch to bude mať negatívny dopad na klientov pri vybavovaní ich žiadostí. O priebežných obmedzeniach budú klienti informovaní uverejnením oznamov na dverách súčasných sídiel jednotlivých odborov a uverejňovaním oznamov v tlači.

PhDr. Michal Lavrík, Prednosta Okresného úradu Žilina. Oznam na stránke Ministerstva vnútra SR. "Projekt klientskeho centra štátnej správy v Žiline je pred ukončením." Web Ministerstvo vnútra SR (kliknite): www.minv.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 2275

[1] Komentárov

jozef.kuzel@azet.sk - Štvrtok 29 Marec 2018 18:34

Kde sa budu platiť dane za nehnuteľnosti,poplatky za smeti, za psa? Ešte na mestskom úrade v pokladni, alebo už na vlčincoch v budove Europalaca? Bolo by dobre informovať cez noviny, či je už premiestnené klientske centrum z mestského úradu do Europalaca.
Pridať komentár