KR HaZZ v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/63

KR HaZZ v Žiline

premietanie (slideshow)
KR HaZZ v Žiline

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina.
Tel.: +421 41 / 7072 201, fax: +421 41 7072 209, e-mail: sekretariat.zi@hazz.minv.sk,web: www.minv.sk.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vzniklo 1. 4. 2002 ako právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou zapojenou na rozpočet ministerstva vnútra, ktorú riadi riaditeľ. V Žilinskom kraji je 7 Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré plnia úlohy na úseku požiarnej ochrany pre 11 administratívnych okresov.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 13042

[0] Komentárov

Pridať komentár