Ocenenie osobností 2015 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/40

Ocenenie osobností 2015

premietanie (slideshow)
Ocenenie osobností 2015

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina

Čestný občan mesta Žilina – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina – Cena mesta Žilina
(Foto: 6. 6. 2016)

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili a tvorili. V pondelok 6. júna 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam za rok 2015. Na základe návrhov priamo od občanov boli ocenení: Vladimír Šupka, Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová a Michal Harant „in memoriam“. Nominácie zasielali občania mesta v priebehu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov, preto bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností. Komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pracovníkov Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií hlasovaním vybrala päť osobností, ktorých ocenenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16. mája 2016.
Čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú obetavú pedagogickú a riadiacu prácu v školstve si prevzal: Mgr. Vladimír Šupka.
Cenu mesta Žilina za prínos pre slovenskú vedu, vysoké školstvo a najmä pre Žilinskú univerzitu získal: prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzali: Mgr. Peter Cabadaj – za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny, MUDr. Štefan Köhler, MPH – za obetavú prácu lekára a riadiacu prácu v zdravotníctve a Ing. Milena Prekopová – za prácu v Nadácii Polis a vytváranie dialógu medzi ľuďmi.
Slávnostnú atmosféru umocnil hudobný program, ktorý pripravili Peter Vaňouček, Nela Horváthová – Tichavská, Branislav Bačo, Miroslav Baloga a Matúš Dobeš. Jednotlivé skladby si vybrali samotní ocenení. Na úvod nechýbala úprava ľudovej piesne s príznačným názvom „Žilinská brána“ – ktorá je neoficiálnou žilinskou hymnou.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Mesto Žilina ocenilo osobnosti za rok 2015. Dňa 7. 6. 2016. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 380

[0] Komentárov

Pridať komentár