Mgr. Vladimír Šupka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/40

Mgr. Vladimír Šupka

premietanie (slideshow)
Mgr. Vladimír Šupka

Mgr. Vladimír Šupka – čestný občan mesta Žilina

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina za rok 2015
(Foto: 6. 6. 2016)

Vladimír ŠUPKA (*1928, Zemianske Lieskové, okr. Trenčín), Mgr. režisér, herec a pedagóg Základnej umeleckej školy v Žiline vykonával prácu dramaturga, zvukára, maskéra a organizačného pracovníka. V roku 1959 začal pracovať ako pedagóg a zástupca riaditeľky Izabely Árvayovej na Hudobnej škole v Žiline. V nasledujúcich školských rokoch vyučoval 90 až 140 žiakov základných a stredných škôl, ktorí mali záujem o dramatické umenie. V roku 1960 sa stal členom poradného zboru pre tvorbu učebných osnov a organizačnej štruktúry literárno-dramatických odborov pri Ministerstve školstva a kultúry v Prahe a v Bratislave, ktorú vykonával 25 rokov. V roku 1972 udelilo Ministerstvo školstva a kultúry v Bratislave Vladimírovi Šupkovi pochvalné uznanie za príkladnú a pozoruhodnú prácu pri rozvoji týchto odborov na Slovensku a organizovanie l. prehliadky novozaložených literárnodramatických odborov v budove Mestského divadla v Žiline. Okresný národný výbor v Žiline odovzdal v roku 1988 Vladimírovi Šupkovi medailu Budovateľ okresu Žilina. Zbor Žilincov mu udelil v roku 2005 Prestížnu cenu Genius loci Solnensis.

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili a tvorili. V pondelok 6. júna 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam za rok 2015. Na základe návrhov priamo od občanov boli ocenení: Vladimír Šupka, Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová a Michal Harant „in memoriam“. Nominácie zasielali občania mesta v priebehu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov, preto bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností. Komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pracovníkov Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií hlasovaním vybrala päť osobností, ktorých ocenenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16. mája 2016.
Čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú obetavú pedagogickú a riadiacu prácu v školstve si prevzal: Mgr. Vladimír Šupka.
Cenu mesta Žilina za prínos pre slovenskú vedu, vysoké školstvo a najmä pre Žilinskú univerzitu získal: prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzali: Mgr. Peter Cabadaj – za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny, MUDr. Štefan Köhler, MPH – za obetavú prácu lekára a riadiacu prácu v zdravotníctve a Ing. Milena Prekopová – za prácu v Nadácii Polis a vytváranie dialógu medzi ľuďmi.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Mesto Žilina ocenilo osobnosti za rok 2015. Dňa 7. 6. 2016. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 909*600
Návštev 622

[0] Komentárov

Pridať komentár