Vodná nádrž Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/42

Vodná nádrž Hričov

premietanie (slideshow)
Vodná nádrž Hričov

Vodná nádrž Hričov

Mestská časť Strážov
(Foto: 17. 4. 2016)

Priehrada a funkčný objekt riešený na spôsob hate vytvárajú nádrž s celkovým objemom 8,467 mil. m³. Dĺžka vzdutia nádrže je 6,0 km a maximálna zatopená plocha je 2,53 km2, Vodná nádrž Hričov zasahuje až do Žiliny a jej mestských častí Strážova a Považského Chlmca. Účelom vybudovania vodného diela je hospodárenie s vodou, a to najmä denné vyrovnanie prietokov pre energetické využitie Váhu v úseku medzi Žilinou a vodným dielom Nosice. Ďalej slúži na čiastočné zníženie prietokov veľkých vôd v koryte Váhu v priľahlom úseku. Vodné dielo Hričov bolo vybudované v rokoch 1958 – 1962, pozostáva z priehrady vodnej elektrárne a nádrže na denné regulovanie prietokov a je riadiacim stupňom kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Priehradný profil je v obci Horný Hričov, od ktorého vedie 28,41 km dlhý derivačný kanál. Celkový využívaný spád kaskády je 47 m. Perspektívne sa uvažuje s jeho využitím pre plavbu medzi Považskou Bystricou a Žilinou v rámci splavnenia Váhu. Do nádrže vteká rieka Kysuca a Rajčianka, na ktorých nie sú vybudované vodné nádrže, a preto ich toky zanášajú Vodnú nádrž Hričov. Vodná nádrž nie je vhodná na vodné športy.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 455

[0] Komentárov

Pridať komentár