básnik Dlhomír Poľský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

básnik Dlhomír Poľský

premietanie (slideshow)
básnik Dlhomír Poľský

Pamätná tabuľa venovaná básnikovi a kňazovi Andrejovi Majerovi (Dlhomír Poľský)

Kysucké Nové Mesto
(Foto: 21. 9. 2007)

Bronzovú pamätnú tabuľu na rodnom dome básnika na Ul. 1. mája odhalili dňa 22. mája 1937. Autor tabule je František Smilauer, ktorý ako stredoškolský profesor pôsobil na Žilinskej reálke. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnila krojovaná skupinka Jednoty Orla (Zajac, P. Králik, Edo Beláček, Mária Behúňová, Pavol Pikna, Š. Hohošová, Julo Brečkay a Edo Brodňan.) Text na pamätnej tabuli znie:

Tu zomrel kňaz – básnik Dlhomír Poľský – Andrej Majer 29. decembra 1935.

V ľavom rohu je modlitebná kniha a nad ňou harfa. V roku 1990 ju dal Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste zreštaurovať.

Dlhomír Poľský, obč. menom Andrej Majer sa narodil 16. 10. 1864 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na františkánskom gymnáziu v Žiline a v Nitre, kde vstúpil do seminára a roku 1885 zmaturoval. V rokoch 1885 – 89 bol poslucháčom teológie a súčasne aj filológie v Budapešti. Za kňaza ho vysvätili v roku 1889. Ako kaplán pôsobil v Lysej pod Makytou, v rokoch 1891 – 1899 v Dlhom Poli, 1899 – 1904 v Kysuckom Novom Meste, 1904 – 1929 bol administrátorom a 1929 – 1930 farárom v Hornom Vadičove. Od roku 1930 žil na dôchodku v Kysuckom Novom Meste. Svojou básnickou tvorbou sa zaradil k medzigeneračnej skupine básnikov hviezdoslavovského typu a slovenskej moderny. Zomrel 28. 12. 1935 v Kysuckom Novom Meste, kde je aj pochovaný na novom cintoríne.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 432

[0] Komentárov

Pridať komentár