Cesta I. triedy č. 64 v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/5

Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

premietanie (slideshow)
Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

Rajecká ulica v Žiline
(Foto: 28. 9. 2008)

Cesta I/64 začína pri mimoúrovňovej križovatke s cestou I/60 pri Saleziánoch v Žiline. Odtiaľto je vedená v intraviláne mesta ako štvorpruhová komunikácia smerom do Bytčice, kde je zároveň aj mestskou komunikáciou s ulicami Dlhá a Hlavná.
Cesta prvej triedy I/64 začína v Žiline, pokračuje cez Rajec, Prievidzu, Nitru, Hurbanovo až po štátnu hranicu v Komárne.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava zaradilo dňom 01.08.2015 do cestnej siete novovybudovanú preložku cesty I. triedy č. 18 v meste Žilina v dĺžke 2,586 km v staničení 0,000 – 2,586 km v súvislosti s prečíslovaním ciest I. triedy na úsek cesty I. triedy č. 60 v novom kumulatívnom staničení 3,330 – 5,916 km, ktorý tvorí súvislý úsek tejto cesty.

Križovatka pri Váhostave, vrátane okružnej križovatky, je súčasťou diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina: V plnom rozsahu bola otvorená v piatok 24. 10 . 2008. Výstavba DP a prestavba križovatky bola vykonávaná niekoľko rokov za plnej prevádzky. Od križovatky Váhostav po križovatku Solinky bol úsek DP otvorený 11. novembra 2007. Čiastočne otvorená bola od 22. 9. 2008 aj kruhová križovatka, ktorá slúžila na prejazd vozidiel medzi Hlinskou a Obvodovou ulicou a nebolo možné na nej sa otáčať. Súčasťou križovatky je otvorené aj mostné prepojenie z Kamennej ulice, ako aj vjazd a výjazd na diaľničný privádzač (cesta I/64). Bezpečné prechádzanie chodcov ponad DP, železnicu a zo zastávok MHD je zabezpečený cez mostné prepojenie s vybudovanými schodmi a rampami. Podľa vyjadrenia polície bezpečnosť novej križovatke bude strážiť viac ako 40 dopravných značiek, ktoré sú tam potrebné.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 163

[0] Komentárov

Pridať komentár