Cesta I. triedy č. 64 v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

premietanie (slideshow)
Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

Cesta I. triedy č. 64 v Žiline

Rajecká ulica v Žiline
(Foto: 28. 9. 2008)

Cesta I/64 začína pri mimoúrovňovej križovatke s cestou I/60 pri Saleziánoch v Žiline. Odtiaľto je vedená v intraviláne mesta ako štvorpruhová komunikácia smerom do Bytčice, kde je zároveň aj mestskou komunikáciou s ulicami Dlhá a Hlavná.
Cesta prvej triedy I/64 začína v Žiline, pokračuje cez Rajec, Prievidzu, Nitru, Hurbanovo až po štátnu hranicu v Komárne.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava zaradilo dňom 01.08.2015 do cestnej siete novovybudovanú preložku cesty I. triedy č. 18 v meste Žilina v dĺžke 2,586 km v staničení 0,000 – 2,586 km v súvislosti s prečíslovaním ciest I. triedy na úsek cesty I. triedy č. 60 v novom kumulatívnom staničení 3,330 – 5,916 km, ktorý tvorí súvislý úsek tejto cesty.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 173

[0] Komentárov

Pridať komentár