Záchranná brigáda HaZZ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/63

Záchranná brigáda HaZZ

premietanie (slideshow)
Záchranná brigáda HaZZ

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina


Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
Tel.: 724 34 53, 724 64 96, 764 15 04, 764 17 40, web: www.hazz.sk

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline vznikla transformáciou bývalej záchrannej brigády Civilnej ochrany. História záchrannej brigády Civilnej ochrany siaha do roku 1976 keď bol presťahovaný 5. pluk CO z Frýdku-Místku do Žiliny. Za svojej existencie prešiel tento útvar rôznymi transformáciami a dňom 1. januára 2003 bol transformovaný na záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru. Záchranná brigáda HaZZ v Žiline pôsobí v žilinskom, banskobystrickom a trenčianskom kraji (okrem okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom). V zásahovej činnosti je využívaná ako druhosledová jednotka so špecifickým technickým vybavením, od hasičskej techniky až po ťažké zemné mechanizmy s určenou špecializáciou poskytovaných činností. Záchranná brigáda HaZZ v Žiline patrí organizačne pod Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ktorý je organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 16640

[0] Komentárov

Pridať komentár