ThLic. Ivan Špánik, PhD. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/60

ThLic. Ivan Špánik, PhD.

premietanie (slideshow)
ThLic. Ivan Špánik, PhD.

ThLic. Ivan Špánik, PhD., rímskokatolícky farár Žilina-Závodie

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014 – 2014 אזכרה בבית קברות
(Foto: 29. 6. 2014)

Odpusť nám každú nenávisť a povýšenecký postoj voči židom. Odpusť nám vtipkovania, výsmech i to ak sme sa nechali ovplyvniť protižidovskou propagandou. Odpusť nám myšlienky, slová, alebo skutky, ktoré schvaľovali deportovanie tvojho ľudu do táborov smrti. Odpusť nám závisť a túžbu po majetku, ktorý mali židia a ktorého sa ľudia v našom meste nespravodlivo zmocnili. Odpusť nám, že sme neboli ochotní riskovať pre Tvoj ľud. Že sme mohli urobiť viac pre to, aby sme aspoň niektorých židov zachránili pred smrťou. Odpusť nám, že mnohí ľudia, ktorí mali autoritu a moc niečo urobiť, často mlčali a nepoužívali zverenú autoritu tak, ako mali. Odpusť nám teologické omyly ohľadne židovského ľudu, ktoré sme v cirkvi hlásali. Odpusť nám našu duchovnú zaslepenosť a pýchu. Vyznávame, že sme sa pozerali na židov ako na tých, ktorých Všemohúci zavrhol pre ich neveru a cirkev sme videli ako tú, ktorej teraz patria prisľúbenia a zmluvy.

V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline združených v EKUZE. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä za čias 2. svetovej vojny. Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1124

[0] Komentárov

Pridať komentár