ThLic. Ivan Špánik, PhD. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/60

ThLic. Ivan Špánik, PhD.

premietanie (slideshow)
ThLic. Ivan Špánik, PhD.

ThLic. Ivan Špánik, PhD., rímskokatolícky farár Žilina-Závodie

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014 – 2014 אזכרה בבית קברות
(Foto: 29. 6. 2014)

ThLic. Ivan Špánik, PhD., rímskokatolícky farár Žilina-Závodie zapálil prvú sviecu na sedemramennom svietniku.

V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline združených v EKUZE. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä za čias 2. svetovej vojny. Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1484

[0] Komentárov

Pridať komentár