Vyhliadka na VD Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/12

Vyhliadka na VD Žilina

premietanie (slideshow)
Vyhliadka na VD Žilina

Vodné dielo Žilina

Dodávatelia technologických zariadení VD Žilina
(Foto: 15. 9. 2006)

Prevádzkovateľ vodného diela: Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, PO BOX 45, 842 04, Bratislava 04. Tel.: +421 2 602 92 111, fax: +421 2 654 27 667, web: www.vvb.sk. VD Žilina č. tel. 041 / 51 25 103.

Pri výstavbe vodného diela bola vybudovaná na Šibeniciach, vedľa cesty I/18 zo Žiliny do Martina vyhliadka na VD Žilina. Z nej vidíme ako na dlani vodné dielo s elektrárňou, cesty, cyklistické cesty, koryto Váhu, jazierko a okolitú prírodu. Vedľa vyhliadky je staršia tabuľa na ktorej sú napísaní dodávatelia technologických zariadení.
ABB SAE Sadelmi, Miláno, Italy: Konštrukcia dvoch hydrogenerátorov s výkonom 41,5 MVA a napätím 10.500 V, 22 KV spínacia stanica, meracie panely, bezpečnostný systém apod.
MCE Machinery Construction Engineering, Linz, Rakúsko: Dodávka a inštalácia dvoch Kaplanových turbín a obežného kolesa, hradidlá z výtokov turbín, tri segmentová hradidlá hate, montážny žeriav strojovne.
ABB Asea Brown Boveri, ABB Energie Aktiongesellschaft, ABB Energie AG, Geschaftsfeld Kraftwerke, Wien, Rakúsko: Dodávka a inštalácia 110 kV rozvodne, blokové transformátory, riadiaci systém elektrárne.
Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne Trenčín o.z.: Technický dozorca technológie.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2464

[0] Komentárov