21 Meštiansky dom č. 28 (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/8

21 Meštiansky dom č. 28 (SK)

premietanie (slideshow)
21 Meštiansky dom č. 28 (SK)

21 – Meštiansky dom č. 28 na Mariánskom námestí

Turistická informačná tabuľka č. 21 s QR kódom na meštianskom dome č. 28
(Foto: 30. 8. 2008)

V 18. stor. vlastnila dom významná zemianska rodina Košelovcov, z ktorej pochádzali viacerí richtári Žiliny už v 16. storočí. Bola to jedna z najbohatších rodín v meste a dokonca boli v roku 1610 kráľom Matejom II. povýšení do šľachtického stavu. Richtármi boli Gašpar, Baltazár a Ján. V roku 1745 sa ako majiteľ domu uvádza Ján Košela, v roku 1752 Adam Košela, po ňom jeho dcéra Eva, vydatá Dlabačová. Koncom 18.stor. tu bol aj hostinec. Košelovci vlastnili dom až do roku 1815, kedy ho získal zeman Ondrej Nedecký s manželkou Máriou Košelovou. V roku 1825 kúpil dom v dražbe za 3 500 zlatých Adam Nedecký a od roku 1827 ho mal vo vlastníctve zasa jeho brat Pavol. Ešte aj v roku 1850 vlastnili dom jeho dedičia. Koncom 19. stor. získal dom Móric Ring. Ale od roku 1910 bol už majiteľom advokát Teodor Ring. Tento dom bol v Žiline ich prvým sídlom. Členovia rodiny Ringovcov patrili k najbohatším mešťanom. Spomedzi nich vynikal najmä advokát JUDr. Teodor Ring. V roku 1917 dom č.28 kúpil Jozef Tatár za 120 000 korún. Od roku 1926 však už dom patril Kolomanovi Kleinovi, ktorý ho kúpil za 350 000 Kč. V roku 1960 bol aj tento objekt zoštátnený. Vznikla tu predajňa textilu a až do roku 1990 tu boli predajňa a dielne Modexu Žilina a na poschodí bolo ešte aj reprografické stredisko Datasystému.
Meštiansky dom v radovej zástavbe sa nachádza na južnej strane námestia. Má gotické pôvodné kamenné pivnice, nad nimi je renesančná stavba zo 17. stor. prestavaná v 19. stor. Suterén je murovaný z lomového kameňa a zaklenutý valenými klenbami, ale bez zjavných slohových detailov, takže je ho ťažko datovať. Zaberá celú šírku parcely a tak možno predpokladať, že aj gotický dom, ktorý tu pôvodne stál, zastavoval celú uličnú frontu. K renesančnej prestavbe možno priradiť aj zamurovaný kamenný portál vedúci pôvodne z prejazdu do pravého traktu, ktorý má typickú neskoro renesančnú formu s lištovým profilom a zvonovnicovou nadpražnou rímsou. Portál je spolu s klenbami a pôdorysom renesančného trojtraktu dokladom aplikácie dobových schém, z ktorých meštianska zástavba veľmi nevybočovala. Suterén nerešpektuje v murivách a členení priestorov nadzemnú časť objektu, pretože patrí určite staršej vývinovej fáze objektu.
Jednoposchodová budova, jedna z najväčších na námestí má až päťosovú fasádu, s arkádami v prízemí. Je to sieňový typ s renesančnými klenbami. V strede sa nachádza dvakrát lomené schodisko so svetlíkom. Prízemie je trojtraktové s čiastočne zmenenou šírkou. Predná časť dispozície si uchovala pôvodné renesančné členenie s krížovými klenbami, na ktoré nadväzuje arkádové podlubie s dvoma poľami krížovej klenby, ktorá dosadá do hranolových pilierov s rímsou. Poschodie je tiež trojtraktové, ale s odlišnými šírkami oproti prízemiu. Ústredným priestorom je schodisková sieň v strednom trakte, do ktorej sa otvára schodisko nesené dvojicou toskánskych stĺpov. Prevládajúci sloh je teda renesančný a potom ešte klasicistický. V roku 1963 bol objekt zapísaný do ÚZKP ako KP č. 1412/0. Má pôvodné zastrešenie s nízkym sklonom strechy do námestia. Vzniklo po poslednom veľkom požiari Žiliny v roku 1886. V posledných rokoch bol obnovený iba suterén domu a len v zadnej časti sa urobila dostavba zo strany Makovického ulice. Objekt sa nateraz využíva ako obchod, v suteréne je reštaurácia a na poschodí ateliér.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 535

[0] Komentárov

Pridať komentár