10 Židovský cintorín Žilina (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/17

10 Židovský cintorín Žilina (SK)

premietanie (slideshow)
10 Židovský cintorín Žilina (SK)

10 – Židovský cintorín v Žiline – בית הקברות היהודי בז'ילינה – Jewish Cemetery in Zilina

Jüdischer Friedhof in Žilina
(Foto: 9. 6. 2013)

Náhrobné kamene na židovskom cintoríne sú z mramoru, žuly a pieskovca. Nápisy na nich sú v hebrejčine, nemčine a slovenčine. Zo symbolov sa vyskytujú žehnajúce ruky Kohenov, krčah Levitov s miskou, smutná vŕba, holubice a vence z ruží. Náhrobníky majú rôzne formy od jednoduchých, cez veľkolepé secesné pomníky až po bohato florálne dekorované. Cintorín je po celom obvode ohradený múrom. Je udržiavaný, čistý a patrí k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Vstup na cintorín je z Jesenského ulice.

The headstones at the Jewish cemetery are made from marble, granite, and sandstone. The writing on the headstones are in Hebrew, German, and Slovak. Some of the symbols found on them include the praying hands of the Kohen’s, Levite pitcher with bowl, a weeping willow, doves, and wreaths of roses. The headstones take on various forms and range from simple, to imposing Art-Nouveau, to richly decorated with various flora. The entire cemetery is enclosed by a wall. It is well-kept, clean, and ranks as the best maintained cemetery in Slovakia. Entrance to the cemetery is on Jesenskeho Street.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 509

[0] Komentárov

Pridať komentár