10 Jewish cemetery Žilina (EN) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/17

10 Jewish cemetery Žilina (EN)

premietanie (slideshow)
10 Jewish cemetery Žilina (EN)

10 – Židovský cintorín v Žiline – Jewish cemetery in Zilina – בית הקברות היהודי בז'ילינה

Jüdischer Friedhof in Žilina
(Foto: 9. 6. 2013)

In the middle of the busy city of Zilina lies the maintained Jewish cemetery, an oasis of silence and tranquility and a worthy place for a last place of rest. Thanks to the ZNO, the Jewish cemetery in Zilina is ranked as the best maintained cemetery in Slovakia. The cemetery is located at the west end of town, on Jesenskeho Street. At the entrance is an iron gate, and the remaining three walls are protected by a thick wall. The cemetery measures 40 x 180 meters, and contains about 1450 graves. Behind the front gate is ash alley, and beyond it is the Ceremonial Hall, with two smaller buildings adjacent to it on both sides. The cemetery lies on the horizon line and can be entered by passing through the Ceremonial Hall. When entering the Ceremonial Hall, you need to wear a head cover.

Uprostred rušného mesta sa nachádza upravený židovský cintorín, oáza ticha a pokoja. Žilinský židovský cintorín patrí zásluhou Židovskej náboženskej obce k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Rozprestiera sa na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Veľkosť cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa tu viac ako 1450 hrobov. Za bránou sa nachádza javorová aleja a za ňou je rozsiahla ceremoniálna hala, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne na ktorý sa prichádza cez ceremoniálnu halu. Pri vstupe do ceremoniálnej haly je potrebné použiť prikrývku na hlavu.

Podľa židovského práva a v súlade s pravidlami stanovenými na cintoríne, kde bol zosnulý pochovaný, na náhrobníku musí byť napísané meno, dátum narodenia a dátum úmrtia. V hornej časti bývajú napísané, aj keď to nie je povinné, dve písmená hebrejské písmená "פ ט" (po tamun), ktoré znamenajú "tu leží", prípadne "‭נ פ" (po nikbar), ktoré znamenajú "tu je pochovaný". Pod nimi býva napísané meno zosnulého a zosnulého otca, niekedy môže byť aj meno manželky zosnulého. Nápis na náhrobnom kameni je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Narodenie a smrť zosnulého sú napísané hebrejčine, neskoršie kombinované hebrejsko-nemecky, prípadne hebrejsko-maďarsky a hebrejsko-slovensky. V spodnej časti pamätníka je zvykom písať hebrejské písmená „ה ב צ כ ת", ktorých obsah znie: „Nech je Tvoja duša zviazaná vo zväzku živých u Hospodina, Tvojho Boha“. Ďalšie nápisy nie sú povinné, ale často sa na starších macevách vyskytujú texty na počesť zosnulého. Na maceve môže byť krátka báseň, prípadne verš, žalm, text z Tóry. Každý nápis na maceve musí byť schválený rabínom. Podľa židovského práva nemusí byť na maceve napísané všetko, čo chceme povedať o zosnulom. V minulosti boli macevy hlavne z pieskovca, bohato zdobené, niektoré celé zapísané textom. Macevy boli jednoduché z pieskovca, neskoršie vyhotovené z mramoru, betónu, prírodného kameňa, ale aj vzácne, dovezené z iných krajín.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 495

[0] Komentárov

Pridať komentár