Na Horevaží — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
71/3153

Na Horevaží

premietanie (slideshow)
Na Horevaží

Na Horevaží (ulica) v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 1. 7. 2013)

Na Horevaží (ulica) sa nachádza juhovýchodne od historického centra mesta. V minulosti komunikácia slúžila na dopravné prepojenie vo východnej priemyselnej zóne medzi Ulicou Pavla Országha Hviezdoslava a Košickou ulicou. Po vybudovaní štvorpruhovej komunikácie "Ľavobrežná" (teraz cesta I/60) a mostného prepojenia cez železnicu (otvorená 27. 8. 2002), stala sa ulica dopravne preťažená. Bola rozšírená na niekoľko pruhov a stala sa z nej jedna z najrušnejších komunikácií v meste. Po pravej strane od križovatky Košická sú postavené dva obytné domy Nákupnej ústredne potravinových družstiev (NUPOD) č. 1 a 2 v rokoch 1947 – 1948 podľa projektov architektov Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča. V ďalšej časti je areál Žilinskej teplárenskej a železničné objekty. Po ľavej strane bol postavený závod na výrobu automobil AVIA, ktorý bol po roku 1989 asanovaný a na jeho mieste bol postavený hypermarket TESCO.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Staré mesto: 1. mája, Andreja Kmeťa, Bottova, Bratislavská, Burianova medzierka, Cestárska, Czambelova, Čepiel, Daniela Dlabača, Daniela Krmana, Daxnerova (po križovatku s Veľkou okružnou), Dolné Rudiny, Dolný val, Farská ulička, Fedora Ruppeldta, Framborská, Fraňa Mráza, Gazdova, Hálkova, Hlboká cesta (po ulicu Eduarda Nécseya), Hodžova, Hollého, Horný val, J. M. Geromettu, J. M. Hurbana, Jána Kalinčiaka, Jána Milca, Jána Reka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jeziutská, Jozefa Vuruma, Kálov, Klemensova, Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra), Košická, Kragujevská, Kukučínova, Kuzmányho, Kysucká, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na bráne, Na Horevaží, Na priekope, Na Sihoti, Na stave, Na strelnici, Na Šefranici, Na Závaží, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Štúra, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie Žilinskej synody, Národná, Oceliarska, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pavla Mudroňa, Pernikárska, Pivovarská, Pltnícka, Pod hôrkou, Predmestská, Pri celulózke, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Romualda Zaymusa, Rybníky, Sad na Studničkách, Sad SNP, Sasinkova, Sirotárska, Sládkovičova, Stárkova, Šoltésovej, Športová, Štefana Furdeka, Štúrova, Tichá, Tolstého, Uhoľná, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vojtecha Tvrdého, Závodská cesta.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1042

[0] Komentárov

Pridať komentár