Borová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
70/3138

Borová ulica

premietanie (slideshow)
Borová ulica

Panelové vežiaky na Borovej ulici

Solinky, mestská časť Žiliny
(Foto: 24. 7. 2013)

Borová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky, v jej sídliskovej časti. Na ulici sa nachádzajú osem podlažné panelové domy a trinásť podlažné panelové vežiaky. Pod jedným panelovým domom v centrálnej časti sídliska je na prízemí vybudovaná občianska vybavenosť. S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo 17. 6. 1981 a ukončené bolo v roku 1988. Je tu postavených asi 4 000 bytov a býva tu 13 579 obyvateľov (stav k 31. 12. 2013). Ďalšia výstavba dvoch obytných domov s viacúčelovým využitím pre obchodné priestory a poštu pokračovala aj v 90-tych rokoch. Bytové domy na sídlisku sú usporiadané v tvare podkovy, s pomerne veľkými vnútroblokmi.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Solinky: Borová, Centrálna, Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Limbová, Osiková, Platanová, Obvodová (časť od križovatky s Centrálnou), Smreková, J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný dielec;
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 660

[0] Komentárov

Pridať komentár