Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

56/116

Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou

premietanie (slideshow)
Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou

Koryto potoka Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Kovová lávka pre peších ponad koryto potoka Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou. Na tomto úseku preteká potok medzi športovým areálom (vľavo) a záhradou rodinného domu. Pred Bôrickou ulicou opäť vteká do podzemia. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka zatrubnené aj v jeho okolí. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších. Na tomto úseku bol v minulosti Všivák najviac znečistený, až bola z neho zapáchajúca stoka. Tento znečistený potok tiekol ďalej okrajom Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Sad mieru) až po jeho zatrubnenie na konci parku.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1175

[0] Komentárov

Pridať komentár