Lávka č. 8 cez potok Všivák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

57/116

Lávka č. 8 cez potok Všivák

premietanie (slideshow)
Lávka č. 8 cez potok Všivák

Lávka č. 8 cez potok Všivák z Tajovského ulice na Bôrickú cestu

Lávka cez potok Všivák
(Foto: 30. 4. 2021)

Lávka pre peších a cyklistov ponad potok Všivák z Tajovského ulice smerom na Bôrickú cestu. Lávku využívajú najmä obyvatelia k zastávke MHD na Tajovského ulici. Číslovanie lávok je proti prúdu potoka.

Potok Všivák pramení južne od mesta, dlhý je asi 5 km a takmer po celej svojej dĺžke od juhu na sever preteká intravilánom mesta. Po celom svojom toku má len jeden pravostranný prítok na sídlisku Solinky z neďalekého lesoparku Chrasť. Takmer po celom toku mestom je uložený v kanáli. Odokrytý je len od ústia po sídlisko Solinky a na dvoch miestach na Bôriku. Na konci Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Bôrický park) vteká naposledy do kanála a ústí do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 164

[0] Komentárov

Pridať komentár