Potok Všivák na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

33/116

Potok Všivák na Bôriku

premietanie (slideshow)
Potok Všivák na Bôriku

Potok Všivák medzi bytovými domami na Oravskej ulici v časti Bôrik

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 24. 4. 2010)

Vyčistený tok potoka Všivák medzi bytovými domami na Oravskej ulici na Bôriku. Správcom toku je Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany. Potok Všivák preteká popod celé sídlisko Solinky v potrubí pod zemou. Za Centrálnou ulicou, neďaleko pivárne Drevená krava, vyteká spod zeme opäť na povrch a tečie popred Súkromnú základnú školu. Na Oravskej ulici preteká popod cestný most medzi zástavbu viacpodlažných bytových domov. Úsek toku Všiváka medzi Oravskou a Tajovského ulicou je vedený poza záhradky rodinných domov. Okolo toku potoka vedie chodník k zastávke MHD Tulipánová. V tomto úseku, medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou, bývalé harmanovské vedenie mesta súhlasilo so zakrytím toku v rkm 3,014 – 3,680, ktorý predložil správcu toku Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1111

[0] Komentárov

Pridať komentár