Potok Všivák na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/116

Potok Všivák na Bôriku

premietanie (slideshow)
Potok Všivák na Bôriku

Potok Všivák pod mostom na Oravskej ulici v časti Bôrik

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 24. 4. 2010)

Nevyčistený tok potoka Všivák pod cestným mostom na Oravskej ulici Slovenským vodohospodárskym podnikom Piešťany, ktorý je správcom toku.
Potok Všivák preteká popod celé sídlisko Solinky v potrubí pod zemou. Za Centrálnou ulicou, neďaleko pivárne Drevená krava, vyteká spod zeme opäť na povrch a tečie popred Súkromnú základnú školu. Odtiaľto tečie popod cestný most na Oravskej ulici medzi bytovú zástavbu. V tomto úseku, medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou, bývalé harmanovské vedenie mesta súhlasilo so zakrytím toku v rkm 3,014 - 3,680, ktorý predložil správcu toku Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1158

[0] Komentárov

Pridať komentár