Slnečné hodiny na Malom Diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/28

Slnečné hodiny na Malom Diele

premietanie (slideshow)
Slnečné hodiny na Malom Diele

Slnečné hodiny na Malom Diele v Žiline

Ul. Na Malý Diel v Žiline
(Foto: 9. 9. 2012)

Zvislé slnečné hodiny na pozorovateľni Považskej hvezdárne na Malom diele. Sú umiestené na južnej stene objektu. Číselník má časové delenie s arabskými číslami od 7 hodiny ráno do 18 popoludní. Od päty ukazovateľa sú nakreslené hodinové a polhodinové časové čiary. V ľavom hornom rohu sú uvedené roky 1962 - 2012. Astronomický výpočet hodín spracovali zamestnanci žilinskej hvezdárne pri príležitosti 50. výročia otvorenia pozorovateľne Považskej hvezdárne v Žiline. Hodiny sú nakreslené na samostatnej platni s rozmermi 176 x 160 cm, a hrubej štyri centimetre. Celá platňa má okolo samostatný rám. Dňa 29. augusta 2012 o 12.00 hod. riaditeľ Považskej hvezdárne v Žiline RNDr. Miroslav Znášik spustil za prítomnosti verejnosti slnečné hodiny.
Z minulosti sa na území mesta slnečné hodiny nezachovali, hoci na kostoloch, kláštoroch a farách sa nachádzali. Slnečné hodiny na Malom diele sú v poradí druhé na území mesta, po slnečných hodinách na súkromnom dome v Závodí. Zamestnanci Považskej hvezdárne plánujú v budúcnosti s umiestením hodín na budove hvezdárne na Hornom vale.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 892

[0] Komentárov

Pridať komentár