Na Malý Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/28

Na Malý Diel

premietanie (slideshow)
Na Malý Diel

Ulica Na Malý Diel v Žiline

Dvojkomorový podzemný vodojem na Bôriku z roku 1908
(Foto: 7. 9. 2012)

Prvý vodovod do Žiliny. V roku 1908 začala do Žiliny pritekať voda z prvého verejného vodovodu. Až dovtedy boli Žilinčania zásobovaní z verejných a súkromných studní. Využívali aj pramenitú vodu zo Studničiek a z rieky Váh a Rajčianka. Mesto požiadalo Zdravotný odbor Kráľovského vodohospodárskeho riaditeľstva v Budapešti o vypracovanie projektu na gravitačný vodovod. Stavbu dokončili 28. septembra 1908. Výdatnosť Dedovho prameňa v Turskej doline, ktorý ho zásoboval, bola 41 litrov za sekundu. Mal prvotriednu akosť vody. Vodovod tvorilo aj viac ako deväťkilometrové prívodné liatinové potrubie s priemerom 12,5 cm, dvojkomorový podzemný vodojem v Žiline na Bôriku, rozvodné potrubia z vodojemu po šachtu v križovatke ulíc Horný val a Bottova, vnútorný zásobný okruh a uličné rozvody.

Viac o tomto diele, ale aj o zásobovaní mesta vodou z jednotlivých zdrojov v okolí, si prečítajte v našej wiki od Ladislava Kaveckého v Žilinských novinách a od spoločnosti SeVaK Žilina po kliknutí na web. odkaz: Prvý vodovod do Žiliny.

Ulica Na Malý Diel sa nachádza južne od historického jadra mesta v mestskej časti Bôrik. Je ohraničená Bôrickou cestou a križovatkou ulíc Cestou k Paľovej búde a Univerzitná. Ulica je dlhá asi 900 metrov, je úzka a po celej svojej dĺžke mierne stúpa. Na začiatku prechádza zástavbou rodinných domov, po ľavej strane pokračuje okolo Lesoparku Bôrik a po pravej strane je záhradkárska osada. Pod vojnovým cintorínom prichádza na rozšírený priestor, kde je vybudované parkovisko. Okrem spomínaného vojnového cintorína je v blízkosti pozorovateľňa Považskej hvezdárne na Malom Diele. Cesta opäť pokračuje lesným porastom a končí pri križovatke Cesta k Paľovej búde a Univerzitná.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 604

[0] Komentárov

Pridať komentár