Izraelský ženský spolok v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/20

Izraelský ženský spolok v Žiline

premietanie (slideshow)
Izraelský ženský spolok v Žiline

Izraelský ženský spolok v Žiline

Budova ŽNO na Hollého ul. 9

Žilinský ženský spolok vznikol 1878. V roku mal spolok 150 členiek. O rok neskôr bola jeho patrónkou barónka Hermína Popperová z Bytče, čestnými predsedníčkami manželka Dr. Júiusa Schauera a manželka Mórica Herzoga. Predsedníčkou bola manželka Dr. Rudolfa Sterna, podpredsedníčkami manželky Gabriela Spanyola a Samuela Vogela, pokladníčkou manželka Jakuba Mátraia a tajomníčkami manželky Jakuba Wienera a Dr. Emila Kleina. V rovnakom roku tvorili príjmy ženského spolku 4267 korún a skladali sa z členských príspevkov zbierok v templi pri svadbách, spolkového fondu a darov. Ženy pripravovali divadelné predstavenia, večierky a zbierky detského ošatenia. Celkový majetok spolku mal hodnotu takmer 10 000 korún. Určitý podiel predstavovala hotovosť v pokladni, úver poskytnutý náboženskou obcou, financie z Fondu kráľovnej Alžbety a z nadácie manželky Dr. Schauera, vklady v bankách. Výdavky spolku boli pravidelné a mimoriadne podpory, podpora pre chorých, na palivo a kúpeľ, príspevky na detské ošatenie. Ženský spolok založil ešte v 80-tych rokoch detskú škôlku, tá však od školského roku 1888/1889 prestala existovať pre nezáujem a pre nedostatok hmotnej podpory.
Budova na Hollého ulici č. 9 (na fotografii) bola postavená v roku 1934 podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera. Stavebníkom objektu bol Izraelský ženský spolok. V budove mal byť starobinec Židovskej náboženskej obce. Po vojne slúžila budova na ubytovanie navrátilcov z koncentračných táborov. Dnes je tam sídlo Židovskej náboženskej obce Žilina.

V apríli 1944 tu boli prví dvaja utečenci z Osvienčima Rudolf Vrba, vlastným menom Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler. Napísali tu 32-stranovú správu o tom, čo sa dialo so Židmi v Osvienčime. Správa preložená do nemčiny bola dokončená 27. apríla 1944. Dostala sa do celého sveta a poskytla informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov holokaustu 20. storočia.

Zdroj (časť o histórii spolku): Frankl, Peter; Frankl, Pavol: "Židia v Žiline", Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2009, s. 43 a 44.Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 1195

[0] Komentárov

Pridať komentár