Židovská ľudová škola v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/20

Židovská ľudová škola v Žiline

premietanie (slideshow)
Židovská ľudová škola v Žiline

Židovská ľudová škola v Žiline – בית הספר העממי היהודי בז'ילינה

Jewish folk school in Žilina

Stará židovská ľudová škola stála pri Rajeckej ceste, teraz ulica Kuzmányho, približne od roku 1873. Bola malá a nevyhovovala narastajúcemu počtu žiakov. Nová židovská ľudová škola s nepravidelným pôdorysom približne 27 krát 21 metrov mala byť podľa projektov žilinskej firmy Karol Grün a syn z januára 1907 postavená na rovnakom mieste, kde stála stará škola. V tom čase označovali dnešnú Kuzmányho ulicu, na ktorej sa stará židovská ľudová škola nachádzala, názvom „Vámos út“ (Mýtna ulica), pričom jej slovenský názov bol „Za záhradami“.
Avšak po tom, čo odkúpila židovská náboženská obec vedľajší pozemok, sa tento zámer zmenil. V rokoch 1907 až 1910 postavila židovská náboženská obec na tomto odkúpenom pozemku novú dvojpodlažnú budovu so zvýšeným suterénom. Po výstavbe novej školy starú asanovali. Nová škola mala osem učební pre 1. až 4. ročník. V Žiline mala veľmi dobré meno, a preto ju navštevovali nielen deti zo židovských rodín. Napr. v šk. roku 1910/11 mala škola 246 žiakov, z toho 77 iného, ako židovského vierovyznania. Učili sa v nej cudzie jazyky, predovšetkým nemčina. Z kotolne školy bola vykurovaná aj neologická synagóga dokončená v roku 1931 a budova telocvične Makabi (telocvičná, športová a kultúrno-vzdelávacia organizácia židovskej mládeže), postavená v roku 1937. Škola bola s telocvičňou Makabi spojená chodbou.
Židovská ľudová škola skončila svoju činnosť v júni 1942. Potom boli triedy prenajaté iným žilinským školám. Napríklad tri triedy boli prenajaté Štátnemu slovenskému chlapčenskému gymnáziu v Žiline. Po roku 1945 sa pôvodná výučba v židovskej ľudovej škole už neobnovila. Budova slúžila pre II. národnú školu a neskoršie pre osobitnú školu. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola v budove umiestnená Ľudová škola umenia v Žiline – výtvarný a literárno-dramatický odbor. V roku 2011 budovu rekonštruovali, nadstavili a presťahovalo sa do nej Centrum voľného času Spektrum Žilina.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Ing. Milan Novák, PhD., schéma: Štátny archív v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 980

[0] Komentárov

Pridať komentár