Kálov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Kálov

premietanie (slideshow)
Kálov

Kálov

Spoznávame Žilinu
(Foto: 21. 8. 2011)

Kálovská cesta, Káloi utca, Šmeralova ulica, Kálovská ulica sú bývalé názvy dnešného označenia časti predmestia starej Žiliny – Kálova. Pôvodne do neho patrila aj dnešná Hurbanova ulica. Vznikol v rokoch 1380 až 1430 ako predmestie Žiliny a cesta vedúca smerom do Sliezska. Predmestie v minulosti ničili rozsiahle povodne Váhu, a najmä časté požiare. Na Kálove sa nachádzajú historicky významné budovy späté s históriou Žiliny. Smerom z centra po pravej strane sa nachádza pošta, finančný palác (dnešná Prima banka) a Bacherova vila. V dolnej časti v roku 1975 postavili Pozemné stavby Žilina druhý najväčší obchodný dom na Slovensku PRIOR (dnes Tesco) a slávnostne ho otvorili 3. októbra 1975. Tomu musela ustúpiť súvislá zástavba dvojpodlažných a trojpodlažných budov, poslednú z nich odstrelili 12. januára 1975. Ulicu uzatvára hotel Slovan a Remeselnícky dom. Na opačnej strane, smerom od centra, dodnes stojí Rosenfeldov palác. Po jeho pravej strane, na mieste terajšieho parkoviska úradu práce, stála budova gymnázia, ktoré zriadili františkáni. Po výstavbe budovy reálneho gymnázia v roku 1974 sa gymnázium prenieslo do tejto budovy. V starej budove po vzniku 1. Československej republiky bolo od 15. októbra 1919 zriadené Česko-slovenské štátne dievčenské lýceum v Žiline. Táto budova bola v roku 1945 pri bombardovaní mesta vážne poškodená a potom asanovaná. Pokračovateľom týchto gymnázií je dnešné gymnázium na Veľkej okružnej.
Na hornom Kálove, v blízkosti historického jadra, postavili františkáni kláštor a kostol zasvätený sv. Barbore. Po ich pravej strane stojí v súčasnosti hotel Dubná skala, v minulosti známy ako vináreň s cigánskou muzikou. Budova patrila známemu žilinskému starostovi Vojtechovi tvrdému. Hneď vedľa hotela postavili v roku 1910 budovu, ktorú si Žilinčania pamätajú ako Topoľčianska piváreň a sídlo štátneho podniku Reštaurácie. Pôvodne tu bol hotel Karas a hotel Tatra. V dnešnej dobe v nej sídli Slovenská sporiteľňa. V strede Kálova, v dome číslo 3, žil známy žilinský fotograf Ján Vykopal. Fasádu tohto domu zdobí pôsobivá farebná mozaika v štýle malieb českého secesného maliara Alfonsa Muchu, pod ktorou sú dokreslené insígnie VB.
V druhej časti Kálova sa nachádzal aj bývalý Diagnostický ústav (dnes DOXX). Na konci Kálova stál od 15. stor. až do roku 1913 žilinský špitál a špitálske role, ktorých výnos slúžili pre chorých v špitáli – chudobinci. Ten po rozsiahlej povodni premiestnili smerom k Strážovu.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 28, str. 20, dňa 10. 7. 2012. Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2119

[0] Komentárov

Pridať komentár