Synagóga Stará Bystrica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Synagóga Stará Bystrica

premietanie (slideshow)
Synagóga Stará Bystrica

História Židov v Starej Bystrici

Synagóga v Starej Bystrici na dobovej fotografii
(Foto: 5. 7. 2012)

Fotografia je prevzatá z informačnej tabule Obce Stará Bystrica, umiestenej na mieste bývalej synagógy.

Židia v Strej Bystrici a okolí sa začali usadzovať koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia. Niektorí prichádzali z poľského Haliča, ktorý v tom čase patril pod Rakúsko. Hlavne prichádzali z Moravy, kde platil od roku 1727 familiantsky zákon, podľa ktorého sa mohol ženiť len najstarší syn v rodine. Týmto opatrením zastavili populačný rast židovského obyvateľstva. Mĺadší súrodenci, ak si chceli založiť rodiny, museli sa vysťahovať. Sťahovali sa hlavne na Slovensko, kde takýto zákon neplatil a postupne osídľovali Slovensko od západnej strany. Aj v Starej Bystrici našli Židia svoje uplatnenie, lebo cisár Jozef II. v r. 1781 im dovolil vykonávať remeslá a obchodnú činnosť. Zároveň nariadil v celej monarchii, že od 1. januáru 1788 museli Židia požívať nemecké rodové mená. Od 1. januára 1788 viedli rabíni vlastné knihy narodených, zosnulých a sobášených a knihy obriezok v nemeckej reči. Židovská komunita tu mala židovskú školu, synagógu a rabínsky úrad. V roku 1914 po vzniku štátnej ľudovej školy židovská škola slúžila len na vyučovanie náboženstva. Oproti škole, neďaleko terajšieho námestia, bola postavená v roku 1901 synagóga. Budova bola z kameňa a tehál. Vchod do synagógy bol zo západnej strany. Na prízemí boli umiestené lavice pre mužov a z troch strán prvého poschodia boli vybudované galérie pre ženy a deti. Na východnej strane bol umiestený Aron ha-kodeš (Svätostánok), kde bola v schránke uložená Tóra. Po smutných udalostiach holokaustu bola budova v roku 1956 predaná súkromnej osobe, ktorá ju dala zbúrať. V Starej Bystrici pôsobil rabínsky úrad pre okolité obce. V druhej polovici 19. storočia sa židovská komunita rozrástla až na 300 ľudí. Bývali hlavne v dolnej časti obce, dnes už zaniknutej osade Kefsa. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa židovské obyvateľstvo začalo sťahovať z dedín do väčších miest, kde boli väčšie možnosti podnikania. V roku 1942 žilo v obci 24 občanov hebrejského vyznania. Dňa 23. apríla 1942 deportovali židovské obyvateľstvo zo Starej Bystrice do Zberného tábora Žilina. Počas obdobia holokaustu boli židovskí občania vyvraždení, preživší sa vysťahovali prevažne do Izraela. Po významnej židovskej komunite v Starej Bystrici zostal len cintorín, ktorý bol po vojne rozkradnutý a zničený.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1756

[0] Komentárov

Pridať komentár