Synagóga Stará Bystrica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Synagóga Stará Bystrica

premietanie (slideshow)
Synagóga Stará Bystrica

Miesto bývalej synagógy v Starej Bystrici

Informačný panel o synagóge v Starej Bystrici
(Foto: 5. 7. 2012)

Na mieste dnešnej bytovky stála do druhej polovice 20. storočia židovská synagóga. K jej výstavbe došlo v roku 1901, a to najmä z dôvodu rozrastania sa židovskej komunity v Starej Bystrici. Židovská komunita začala do obce prichádzať z územia Haliča (južné Poľsko) v druhej polovici 19. storočia v súvislosti s kladným dopadom viacerých osvietenských reforiem. Komunita sa sústreďovala na dolnom konci dediny, kde si v prvej polovici 19. storočia zriadila aj cintorín. V tom čase pozostávala zo 16 - 17 rodín a mala aj clastného richtára. Podľa názvu sa dá predpokladať ich širšia koncentrácia v dnes už zaniknutej osade Kefsa oproti dnešnej osade Kanderovia. V druhej polovici 19. storočia sa židovská komunita rozrástla na počet 300 ľudí. Postupne sa stali veľmi dôležitým ekonomickým faktorom v oblasti, keďže dostala pod kontrolu prakticky všetky pohostinstvá, rôzne druhy obchodov a dokonca i niektoré významné funkcie panstva. Jednou z nich bola napríklad funkcia panského árendátora, ktorú zastával Izrael Langfelder a sídlil v miestnej pálenici. Jeho hlavnou funkciou bolo požičiavanie finančných prostriedkov obciam, ale i jednotlivým obyvateľom s následným ziskom. Oproti budove synagógy mala židovská komunita na prelome 19. a 20. storočia školskú budovu. Po zavedení štátnej ľudovej školy v roku 1914 už slúžila len na výučbu židovského náboženstva. Prakticky celá miestna židovská obec sa stala obeťou nacistov v koncentračnom tábore Osvienčim, čoho smutným dôkazom je ich menný zoznam v tunajšom Slovenskom dome. V roku 1956 bola synagóga predaná Františkovi Vulkánovi, ktorý ju dal zbúrať.

Text prevzatý z informačnej tabule Obce Stará Bystrica, umiestenej na mieste bývalej synagógy.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1201

[0] Komentárov

Pridať komentár