Židovský cintorín Liptovský Mikuláš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/26

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Liptovský Mikuláš

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: 15. 6. 2012)

V bývalom sídle liptovskej župy boli Židia vážení a spoločensky dobre etablovaní. Židovská komunita, ktorá má počiatky v 18. storočí, mala v roku 1880 1115 členov, čo predstavovalo 39,7 percent z celkového počtu obyvateľstva. V roku 1865 zvolili za starostu mesta Izáka Dinera, čím sa stal Liptovský Svätý Mikuláš prvým mestom v Uhorsku, kde zvolili za starostu žida. Stalo sa to dva roky pred tým, ako židia dostali občianske práva v krajine. Úrad starostu neskôr zastávali postupne ďalší traja židia, čo môžeme jednoznačne považovať za prejav vtedajšej vysokej náboženskej a kultúrnej tolerancie v meste. Židovská obec sa hlásila k neologickému judaizmu a pred druhou svetovou vojnou mala asi tisíc príslušníkov. Dnes už v meste židovská obec nepôsobí a židovský cintorín zmizol v osemdesiatych rokoch, kedy ho národný výbor vyvlastnil a náhrobné kamene sa rozkradli alebo zničili.
(Text prevzatý z web. stránky: www.slovak-jewish-heritage.org)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 740

[0] Komentárov

Pridať komentár