Židovský cintorín Liptovský Mikuláš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/26

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Liptovský Mikuláš

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: 15. 6. 2012)

Židovský cintorín v Liptovskom Mikuláši sa nachádza neďaleko historického centra mesta. Možno táto poloha mu bola osudná, lebo v roku 1982 ho mesto zničilo. Časť náhrobných kameňov sa zachovalo, sú však mimo cintorína. Na jeho mieste zostala len trávnatá plocha s drevinami. Zo západnej strany je ohraničený poškodeným betónovým múrom, z východnej strany sú postavené bytové domy a z južnej a severnej strany je cintorín otvorený. Mesto cez cintorín nad zosnulými vybudovalo chodník, ktorým si skracujú obyvatelia cestu medzi ulicami a bytovými domami. Po chodníku prechádzajú aj cyklisti. Židovský cintorín je miesto, ktoré ma veľký význam pri preukazovaní úcty zosnulým. Židovský zákon predpisuje, aby bol na hrobe umiestnený náhrobný kameň, aby zosnulý nebol zabudnutý a hrob poškodený alebo znesvätený. V tomto prípade, keď si mesto vybudovalo na mieste cintorína verejný park, cintorín je znesvätený a zosnulí nemajú na Židovskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši pokoj.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 726

[0] Komentárov

Pridať komentár