Židovská ľudová škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/20

Židovská ľudová škola

premietanie (slideshow)
Židovská ľudová škola

Židovská ľudová škola v Žiline – בית הספר העממי היהודי בז'ילינה

Jewish folk school in Žilina
(Foto: 14. 9. 2007)

História: Židia v Žiline si v roku 1850 už postavili modlitebňu a mali aj cheder – židovskú ľudovú školu. Tú viedol Izidor Lindenstein. V roku 1850 žilo v Žiline 22 židov. V roku 1861 bola náboženská obec tak veľká, že si postavila vlastnú synagógu, v ktorej sa konali bohoslužby až do roku 1928, kedy bola zbúraná a jej mieste bola postavená nová, otvorená v roku 1931. Súčasne sa prikročilo k stavbe židovskej ľudovej školy, ktorej prvým riaditeľom bol dr. Karol Kohn. O vysokej úrovni školy svedčí, že celá tretina žiakov bola kresťanská: 58 katolíkov, 27 evanjelikov, 5 so štátnym náboženstvom (československé vierovyznanie) a 9 bez vyznania. Neskoršie bol správcom školy Jozef Šalgó, vynikajúci pedagóg, ktorý bol členom žilinskej okresnej kultúrnej komisie. Ďalšie zaujímavosti o židovskej škole si prečítajte od autorky Mgr. Márii Okánikovej po kliknutí na odkaz: Z histórie židovskej školy.

Pán Arieh Klein spomína: „V škole sme mali športové družstvo, ktoré sa volalo ŠKOT – Športový klub ôsmej triedy. Vedľa židovskej školy bola evanjelická škola (na Kuzmányho ulici), tí mali tiež športový klub, hrali sme s nimi riadne zápasy, v rámci ročníkov i škôl. Organizovali sme atletické preteky. Hrali sme volejbal a stolný tenis. Šport v Žiline mal širokú základňu, založili ho a organizovali väčšinou židia. Už v roku 1908 Dr. Emil Klein bol jedným zo zakladateľov Krúžku žilinských športovcov. O rozvoj športu v Žiline sa veľkou mierou zaslúžil aj židovský klub Makabi. V roku 1937 v Žiline zorganizovali olympiádu, ktorá bola pomenovaná Makabiáda po židovskom klube Makabi. Židovský klub Makabi usporiadal aj stolnotenisové majstrovstvá Slovenska na ktorých sa zúčastnil aj majster ČSR a sveta Váňa.“

Zdroj: Schuster, Rudolf: "Muž s dvoma srdcami", vydal: PressPrint Košice, Eduard Szattler, 2001, s. 24. Text prevzatý a voľne upravený z knihy o životných osudoch pána Arieha Kleina, rodáka zo Žiliny, bývajúceho v Jeruzaleme.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 1516

[0] Komentárov

Pridať komentár