Dom betonárov – “Concreters” — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/20

Dom betonárov – “Concreters”

premietanie (slideshow)
Dom betonárov – “Concreters”

Dom na Radlinského ulici, kde bývali rodiny zo zberného tábora – „betonári“

House on Radlinskeho Street, where families from the collection camp lived-also called “Concreters”
(Foto: 29. 3. 2007)

Časť židov sa podarilo zachrániť v pracovných strediskách. Jedno z takých pracovných stredísk bolo aj v Žiline. Jakub Klein, významná osobnosť židovskej komunity, presvedčil okresného náčelníka HG a veľkého športovca Vojtecha Závodského, aby vybral zo zberného tábora v Žiline štyridsať až päťdesiat rodín, ktoré budú stavať športový štadión. Prisľúbil mu zato cement zdarma, aby sa mohla začať stavať betónová tribúna. Vojtech Závodský a Jakub Klein takto zachránili niekoľko desiatok židovských rodín zo zberného tábora pred transportom do koncentračného tábora. Títo ľudia bývali v súkromnom dome na Radlinského ulici a ľudia ich volali „betonári“, lebo stavali betónovú tribúnu na štadióne. Priemerne tam pracovalo 60 osôb, celkovo 250 ľudí. Na stavbe štadióna sa pracovalo 8 hodín a zamestnávateľ Okresné veliteľstvo HG v Žiline sa podľa osobitného výmeru ministerstva vnútra staral o každodenné zamestnanie pridelených židov a znášal náklady spojené s ich pobytom (mzda, stravovanie, oblečenie a ubytovanie) Po vypuknutí povstania a príchode Nemcov do Žiliny, kedy začali opäť transporty židov do koncentračných táborov, stredisko opustili, aby si zachránili životy. Pracovný tábor bol v prevádzke od 1. septembra 1941 do 19. augusta 1944.

A few Jews were able to be saved via labor camps. One of these labor camps was situated in Zilina. Jakub Klein, a prominent member of the Jewish community, persuaded the district head of the HG and big athlete Vojtech Zavodsky to pick 40 to 50 families out of the collection camp in Zilina, and put them to work on the construction of the football stadium in town. In exchange, Mr. Klein promised Mr. Zavodsky free cement for the building of the football stands. In this way, Vojtech Zavodsky and Jakub Klein were able to save many Jewish families that would have otherwise been sent to concentration camps. These families lived in a private house on Radlinskeho Street, and people called them “concreters” because they were building the concrete football stands. On average, about 60 people worked there at one time, altogether about 250 people. The average workday was eight hours, and the district head of the HG, according to the Minister of the Interior, took care of the everyday needs of the Jewish workers, including all of their expenses (wages, food, clothing, and lodging). After the start of the Slovak Uprising and the coming of the Germans, when the transport of Jews to concentration camps resumed in full force, the Jewish workers left the labor camps to save their lives. The labor camp was in use from September 1st, 1941 to August 19th, 1944.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1549

[1] Komentárov

Zavodska - Štvrtok 06 Marec 2014 00:47

Pamätam sa na jeho pohreb ked Mu jedna pani cesky dakovala za zachranu jej zidovskej rodiny a ze nepravom ho odsudili pö vojne velmi pomahal ludom pocas vojny
Pridať komentár