Pracovný tábor v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/20

Pracovný tábor v Žiline

premietanie (slideshow)
Pracovný tábor v Žiline

Pracovný tábor v Žiline

Futbalový štadión v Žiline
(Foto archív ŽNO Žilina)

Časť židov sa podarilo zachrániť v pracovných strediskách. Jedno z takých pracovných stredísk bolo aj v Žiline. Jakub Klein, významná osobnosť židovskej komunity, presvedčil okresného náčelníka HG a veľkého športovca Vojtecha Závodského, aby vybral zo zberného tábora v Žiline štyridsať až päťdesiat rodín, ktoré budú stavať športový štadión. Prisľúbil mu zato cement zdarma, aby sa mohla začať stavať betónová tribúna. Vojtech Závodský a Jakub Klein takto zachránili niekoľko desiatok židovských rodín zo zberného tábora pred transportom do koncentračného tábora. Títo ľudia bývali v súkromnom dome na Radlinského ulici a ľudia ich volali „betonári“, lebo stavali betónovú tribúnu na štadióne. Priemerne tam pracovalo 60 osôb, celkovo 250 ľudí. Na stavbe štadióna sa pracovalo 8 hodín a zamestnávateľ Okresné veliteľstvo HG v Žiline sa podľa osobitného výmeru ministerstva vnútra staral o každodenné zamestnanie pridelených židov a znášal náklady spojené s ich pobytom (mzda, stravovanie, oblečenie a ubytovanie) Po vypuknutí povstania a príchode Nemcov do Žiliny, kedy začali opäť transporty židov do koncentračných táborov, stredisko opustili, aby si zachránili životy. Pracovný tábor bol v prevádzke od 1. septembra 1941 do 19. augusta 1944.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 432

[0] Komentárov

Pridať komentár