Obchvat Lietavskej Lúčky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/23

Obchvat Lietavskej Lúčky

premietanie (slideshow)
Obchvat Lietavskej Lúčky

Trasa diaľnice D1 – križovatka Lietavská Lúčka

Zastavená stavba - obchvat Ilového (Lietavskej Lúčky)
(Foto: 12. 7. 2011)

Vyústenie komunikácie z križovatky D1 Lietavská Lúčka – Žilina, obchvat časti Ilové (Lietavská Lúčka) smerom do Rajca. Po zastavení výstavby zostal na náprotivnom svahu len zarastený koridor budúcej komunikácie, ktorý vedie poza cintorín v Ilovom (Lietavská Lúčka).

Základné údaje: Kategória diaľnice – D 26,5 m, dĺžka diaľnice 12 350 m, tunel Ovčiarsko 2 609 m, tunel Žilina 655 m, 9 mostných objektov o dĺžke 4 773 m a protihlukové steny dĺžka 1 110 m. So stavbou súvisí úprava tokov a dažďovej kanalizácie.

Sledovaný úsek diaľnice D1 vychádza z križovatky diaľníc D1 a D3 v Hričovskom Podhradí odkiaľ pokračuje z údolia rieky Váh tunelom Ovčiarsko cez vrch Viešky a vyúsťuje južne od obce Ovčiarsko. Odtiaľto pokračuje južným smerom po pravej strane obce Bitarová, prevažne na mostných objektoch. Na konci katastrálneho územia Bánová prechádza tunelom Žilina do údolia rieky Rajčanka a estakádou trasa končí na náprotivnej strane v križovatke D1 Lietavská Lúčka – Žilina v katastri obci Bytčica a Lietavská Lúčka.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala je rozdelená na nasledovné diaľničné stavby: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v dĺžke 11,3 km, D1 Lietavská Lúčka – Višňové v dĺžke 5,4 km, D1 Višňové – Dubná Skala v dĺžke 8,1 km a prepojenie na cestu I/64 privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v dĺžke 4,25 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1923

[0] Komentárov

Pridať komentár