Križovatka Liet. Lúčka - Bytčica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/23

Križovatka Liet. Lúčka - Bytčica

premietanie (slideshow)
Križovatka Liet. Lúčka - Bytčica

Trasa diaľnice D1 – križovatka Lietavská Lúčka

(Foto: 12. 7. 2011)

Po zastavení výstavby diaľníc v Žiline a okolí v roku 2010 ministrom Figeľom (KDH), zostalo zo stavby križovatky Lietavská Lúčka – Žilina len burinou zarastené stavenisko.

Základné údaje: Kategória diaľnice – D 26,5 m, dĺžka diaľnice 12 350 m, tunel Ovčiarsko 2 609 m, tunel Žilina 655 m, 9 mostných objektov o dĺžke 4 773 m a protihlukové steny dĺžka 1 110 m. So stavbou súvisí úprava tokov a dažďovej kanalizácie.

Sledovaný úsek diaľnice D1 vychádza z križovatky diaľníc D1 a D3 v Hričovskom Podhradí odkiaľ pokračuje z údolia rieky Váh tunelom Ovčiarsko cez vrch Viešky a vyúsťuje južne od obce Ovčiarsko. Odtiaľto pokračuje južným smerom po pravej strane obce Bitarová, prevažne na mostných objektoch. Na konci katastrálneho územia Bánová prechádza tunelom Žilina do údolia rieky Rajčanka a estakádou trasa končí na náprotivnej strane v križovatke D1 Lietavská Lúčka - Žilina v katastri obci Bytčica a Lietavská Lúčka.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala je rozdelená na nasledovné diaľničné stavby: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v dĺžke 11,3 km, D1 Lietavská Lúčka – Višňové v dĺžke 5,4 km, D1 Višňové – Dubná Skala v dĺžke 8,1 km a prepojenie na cestu I/64 privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v dĺžke 4,25 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1893

[0] Komentárov

Pridať komentár