הדלקת נרות - Zapaľovanie sviec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

31/48

הדלקת נרות - Zapaľovanie sviec

premietanie (slideshow)
הדלקת נרות - Zapaľovanie sviec

Pietna spomienka 2010 – טכס זיכרון 2010 – Memorial Ceremony 2010

Pietna spomienka na šesť miliónov umučených židov počas holokaustu
Zapaľovanie sviec – הדלקת נרות
(Foto: 27. 6. 2010)

Čestní hostia zapaľovali sviece za obete holokaustu počas Pietnej spomienky pri Pamätníku "Cesta bez návratu" v Žiline. Smútočný akt zapaľovania sviecí sprevádzal Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

.האורחים המוזמנים אשר הדליקו נרות לזכר הקורבנות שעונו במחנות ריכוז

Invited guests lighting candles in memory of the tortured victims in concentration camps.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 952

[0] Komentárov

Pridať komentár