טכס זיכרון 2010 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/48

טכס זיכרון 2010

premietanie (slideshow)
 טכס זיכרון 2010

Účastníci pietnej spomienky na holokaust v Žiline
המשתתפים בטכס הזיכרון לשואה בז'ילינה
Participants at the Memorial Ceremony for the holocaust in Zilina.

Pietna spomienka 2010 – טכס זיכרון 2010 – Memorial Ceremony 2010
(Foto: 27. 6. 2010)

Účastníci pietnej spomienky pri Pamätníku "Cesta bez návratu". Pietnej spomienky sa zúčastnili konzul Haim Levy z Veľvyslanectva štátu Izrael, Ing. Pavel Frankl, výkonný predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a predseda ŽNO v Žiline, rabín Zev Stiefel z Piešťan, Arieh Klein z Izraela, Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Šulík, poslanec MsZ v Žiline, JUDr. Elena Krausová, vedúca odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Žilina, PaedDr. ThLic. Emil Turiak s manželkou, správca Greckokatolíckej farnosti v Žiline, Marian Janušek, bývalý zástupca prednostu MsÚ, primátora mesta Žilina a minister vlády SR (2006 – 2009) za SNS, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.

Pamätník "Cesta bez návratu" stojí na mieste, kde od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadili najväčšie zberné stredisko na deportáciu takmer 20 000 židov z celého Slovenska. Zámer zriadiť zberný tábor na území mesta zamietla Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým, a preto bol zriadený 21. marca 1942 v štátnom priestore v kasárňach v Žiline. Zrušený bol 24. októbra 1942. Pamätník venovalo Mesto Žilina na znak úcty týchto smutných udalostí. Autor myšlienky postaviť pamätník na mieste zberného tábora bol Arieh Klein (* 1927), žilinský rodák žijúci v Jeruzaleme.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 904

[0] Komentárov

Pridať komentár