דרך ללא חזרה – Pamätník holokaustu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/48

דרך ללא חזרה – Pamätník holokaustu

premietanie (slideshow)
דרך ללא חזרה – Pamätník holokaustu

Pamätník Cesta bez návratu – "אנדרטת "דרך ללא חזרה – "Road of no Return" Memorial

Pietna spomienka 2010 – טכס זיכרון 2010 – Memorial Ceremony 2010
(Foto: 27. 6. 2010)

Pamätník "Cesta bez návratu" je postavený na mieste zberného tábora pri kasárňach na Závodskej ceste. Pamätník odhalil primátor Žiliny Ing. Ján Slota 4. júla 2004 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a Arieha Kleina z Izraela. Tejto významnej udalosti sa zúčastnili obyvatelia Žiliny a desiatky žilinských židov z viacerých krajín Európy a Izraela. Návrh a model pamätníka: Jakob Enyedi a Arieh Klein z Jeruzalema.

"Na tomto mieste od marca do októbra 1942 stál zberný tábor,
z ktorého bolo tisíce slovenských židov deportovaných do táborov smrti"


במקום זה עמד מחנה איסוך, ממנו נשלחו
בין אדר תשייב לחשון תשייג
אלפי יהודם סלובקים למחנות המוות

"This place Served as a transit camp, since march to oktober 1942
from which thousands of Slowak Jews were deported to death camps"
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 927

[0] Komentárov

Pridať komentár